Studio graficzne

Udany projekt i właściwe przygotowanie go do druku to w procesie poligraficznym główne czynniki decydujące o sukcesie całego przedsięwzięcia. Błędy powstałe na tym etapie są najczęstszą przyczyną kłopotów i rozczarowań. Coraz szerszy dostęp do profesjonalnego oprogramowania DTP sprawia, że prace przygotowywane są często przez osoby nie znające wymagań i  złożonych zależności jakie obowiązują w profesjonalnym przygotowaniu materiałów do druku. Jest to wiedza, którą operatorzy DTP zdobywają latami, nierzadko okupiona bardzo kosztownymi „wpadkami”.
Zawsze przed  wysłaniem do drukarni własnoręcznie przygotowanych materiałów , należy poddać je weryfikacji przez osoby do tego przygotowane.
Proponujemy:

oferta - drukarnia - obsługa biur i firm - pogotowie poligraficzne - studio graficzne - audyt poligraficzny - najczęstsze problemy - o nas - kontakt